Indmeldelse

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk fagforening i ryggen. Vi arbejder for dig og dine arbejdsvilkår og hjælper dig, hvis du kommer i knibe på din arbejdsplads.

Sådan bliver du medlem

Du melder dig ind ved at udfylde en elektronisk blanket.

I forbindelse med indmeldelsen beder vi om en række oplysninger, som er nødvendige for indmeldelsen (dit cpr-nummer, navn og dine kontaktoplysninger samt din beskæftigelsessituation og uddannelse).

Når du har indsendt den udfyldte blanket, vil foreningen behandle dine oplysninger. Herefter modtager du et brev om, at du er blevet meldt ind, og Danmarks Lærerforening vil opkræve kontingent.