Pensionistforening

Herningegnens Lærerforening har en velfungerende pensionist fraktion. Der er en selvstændig bestyrelse for fraktionen, som vælges på generalforsamlingen, som afholdes hvert år i november. Der er arrangementer for fraktionens medlemmer ca. 6 gange om året samt en årlig udflugt.