Pensionistforening

Pensionist Bestyrelse 2023 Hjemmeside
Herningegnens Lærerforening har en velfungerende pensionistforening. Der er en selvstændig bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen, som afholdes hvert år i november. Der er arrangementer for fraktionens medlemmer ca. 6 gange om året samt en årlig udflugt.

Udflugten i år er den 24. maj 2023 og går til Thyborøn og Bovbjerg Fyr. Det endelige program for turen er på vej.

Klik her for at se program for 1. halvår 2023

Klik her for at se pjece til nye medlemmer i pensionistforeningen

Vedtægter for pensionistforening