Sygdom eller ledig i ferien

FAQ i forbindelse med sygdom eller ledighed i sommerferien

 

SYGDOM

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg FØR ferien begynder?

Meld dig syg før feriens begyndelse. Senest før arbejdstids begyndelse på din første feriedag. Herved får du ret til erstatningsferie for alle de dage, du er syg i din ferie.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg MIDT I min ferie?

Bliver du syg efter feriens begyndelse, skal du stadig melde dig syg. Samtidig skal du indhente en lægeerklæring til din arbejdsgiver. Denne skal du selv betale.

Når du bliver syg efter feriens begyndelse, erstattes de første 5 dage af din ferie ikke, da de er karensdage.

Når du bliver rask igen, skal du raskmelde dig til arbejdsgiver.

Hvornår kan/skal jeg afholde erstatningsferie?

Erstatningsferie skal afholdes inden udgangen af dette kalenderår. Er du sygemeldt i hele afholdelsesperioden, kan op til 4 af dine 5 ferieuger overføres til det efterfølgende år, mens den sidste uge udbetales.

  

Er du først blevet ansat i løbet af skoleåret …

LEDIGHED

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har optjent nok feriepenge til afholdelse af ferien?

Undersøg om du har feriedage til gode på din FerieKonto, som du finder på Borger.dk.

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie

Hvis de optjente feriedage på skolen, samt de optjente feriedage på FerieKonto ikke slår til, skal du melde dig ledig, på første ledighedsdag.

https://laka.dk/din-situation/ledig/ledig/