Arbejdsliv

Arbejdsmiljø - psykisk

Danmarks Lærerforening har udarbejdet et materiale, som kan anvendes i skolernes arbejde med modtagelse af kollegaer, som vender tilbage til arbejdet efter længere tids fravær på grund af stress eller andre arbejdsrelaterede lidelser. Herningegnens Lærerforening har udarbejdet et forslag til håndtering på skolen. Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning har også udarbejdet et materiale vedr. "Tilbagevenden efter Stress".