Ja tak til: Tid til klasselæreren, tolærerordninger og mere tid til udsatte elever

Ja tak til: Tid til klasselæreren, tolærerordninger og mere tid til udsatte elever

Mandagsrefleksion i Herning Folkeblad den 25. oktober 2021 

Af Helen Sørensen, kredsformand for Herningegnens Lærerforening

Lad det være sagt straks. Som kredsformand i Herningegnens Lærerforening er jeg utrolig stolt af lærernes og børnehaveklasselærernes coronaindsats. Lærerne sørgede for, at eleverne fik så optimal en skolegang som muligt under pandemien fra marts 2020 og frem til genstarten august 2021. Der var restriktioner i skolen i varierende grad, hjemmeundervisning fra lærernes egen bolig til elevernes ditto, specialklasserne blev undervist af deres lærere på skolen i hele perioden.

Hos os lokalt har vi da også kolleger, som blev smittet, mens de udførte deres vigtige arbejde i skolen. For nogle er senfølger en konsekvens, og vi ser desværre nu, at lærere bliver varslet afskediget, fordi de er syge eller delvist sygemeldte på grund af senfølger efter corona. Det er meget, meget bittert at blive fyret, fordi man har passet sit arbejde under en pandemi.

I forbindelse med genstarten af folkeskolen spurgte Danmarks Lærerforening 11.238 medlemmer, som arbejder i folkeskolen, hvilke erfaringer de gjorde i perioden, hvor corona betød en form for undtagelsestilstand for eleverne og for lærerne.

Undersøgelsen viste tre meget signifikante bud fra lærerne.

96 procent ønsker mere tid til klassefællesskabet. Læreren Jacob uddyber således: »Der er brug for fokus på den enkeltes og klassefællesskabets trivsel for at sikre en god genstart af skolen. Den der trives godt, lærer godt«.

94 procent vil gerne skrue op for tolærerordninger. Læreren Dorte uddyber: »Vi har givet børnene en kortere skoledag med mange tolærertimer, hvilket har været helt fantastisk for klassens trivsel og faglighed.«

96 procent ønsker mere tid til udsatte elever. Læreren Lene uddyber: »Der skal arbejdes for et skærpet fokus på de udsatte elever og dermed flere ressourcer til at støtte dem socialt og fagligt.«

Vi er midt i en kommunal valgkamp. Derfor vil jeg meget gerne bede politikerne lytte til lærerne. Det var lærerne, der stod i frontlinjen på skolen i en hverdag, som var præget af alverdens benspænd i form af restriktioner og pålæg på grund af corona. Det var lærerne der, på trods heraf, kæmpede for at give børnene den bedst mulige skolegang med undervisning og opmærksomhed på trivsel og socialisering.

Politikerne bør tage lærernes erfaringer alvorligt. Vi vil sætte fokus på partiernes ambitioner for folkeskolen i to valgmøder, som Herningegnens Lærerforening indbyder til i Herning 28. oktober klokken 19 på Østergaards Hotel og 8. november i Ikast-Brande i Remisen i Brande klokken 19.

Emner

Målgruppe