Velkommen til ny faglig sagsbehandler

Anne Kolsboe Lejbølle Niese er ansat 1.1.2021

Anne Niese Bedre Oploesning

Herningegnens Lærerforening har pr. januar 2021 ansat Anne Kolsboe Lejbølle Niese som faglig sagsbehandler i kredsen. Anne kan trække på såvel pædagogisk indsigt som fagpolitisk viden fra sit virke som lærer og som tillidsrepræsentant for kollegerne gennem mange år.

Anne er 51 år og har været lærer i knap 25 år. Anne har været ansat på Hammerum Skole i Herning kommune siden 1996 og har været med i hele processen frem mod bygning og etablering af den nye Lindbjergskole. Denne skole erstatter Hammerum Skole og Gjellerupskolen.

Anne har været TR på Hammerum Skole i flere omgange fra 2003-2009, i skoleåret 11/12 og igen fra januar 2015. Hvervet som TR har Anne beholdt i sit virke på Lindbjergskolen indtil sin fratræden med udgangen af december 2020.

Kredsstyrelsen og kredskontoret i Herningegnens Lærerforening glæder sig til samarbejdet med Anne.

 

Emner

Målgruppe