Nyhedsbrev fra pensionistforeningen

2019 12 09 Pensionistbestyrelsen
Nytårshilsen til pensionisterne i Herningegens Lærerforening

Kære Pensionister

Et nyt år tager sin begyndelse - derfor ønsker vi i bestyrelsen godt nytår til jer alle.

Det har ikke været specielt morsomt at være socialt anlagt i 2020. Corona har også betydet aflysning af Generalforsamlingen 2020.

Derfor bliver det spændende at se, hvor meget af vores forårsprogram vi kan gennemføre. Efter omstændighederne var vi heldige med at gennemføre vores efterårsprogram.

To af møderne blev flyttet til Huset nr. 7, for at vi kunne holde de påbudte afstandskrav.

Der var god tilslutning både til de omtalte møder - og til besøget i Søby Brunkuls museum.

Vi håber, at det bliver muligt at gennemføre vores forårsprogram. Der er indtil nu tilmeldt 37 personer til busturen “Toppen af Danmark”, og flere er på vej. Vi er sikkert vaccineret til den tid.

Vi i bestyrelsen har dog holdt vores møder som sædvanligt, enten på Pontoppidansvej, når det var muligt, eller privat.

I efteråret sendte vi en indbydelse ud til de nye pensionister, men mødet blev desværre aflyst. Vi har besluttet at prøve igen, da der var interesse for informationerne, som vi ville præsentere.

Det er nemlig ikke en dårlig ide at høre til Herningegnens Lærerpensionistforening. Vi mødes i godt humør til foredrag, sang, busture - ud i landet og endda også ud af landet.

Man oplever et givende fællesskab, hvilket understøttes af en fælles fortid som lærere i Folkeskolen. Mød endelig op!!

Vi i bestyrelsen glæder os meget til, at vi kan mødes igen.

 

Hilsner fra bestyrelsen for Herningegnens Lærerforenings Pensionistafdeling:

Agnete Skriver

Jytte Lauridsen

Gunnar Christensen

Bodil Schou

Emner

Målgruppe