Generalforsamling den 18.11.2020 i fraktion 4 (pensionistforening) er aflyst

2019 12 09 Pensionistbestyrelsen

 

 

Kære medlemmer af fraktion 4 i Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening har i samråd med bestyrelsesformanden for fraktion 4 valgt at aflyse generalforsamlingen onsdag den 18. november 2020.

Begrundelsen er,  at vi er i force majeure situation i relation til stigende covid-19 smittetryk samt skærpede retningslinjer fra myndighederne og fra Danmarks Lærerforening.

Det er umiddelbart vor hensigt at udskyde generalforsamlingen til 2021 til afholdelse i september-november 2021.

Skulle der vise sig mulighed,  vil vi vurdere evt. tidligere tidspunkt.

Det betyder således,  at de valgte har forlænget mandat indtil generalforsamling kan afholdes og valg foretages.

 

Med venlig hilsen

Formand for fraktion 4 i Herningegnens Lærerforening Bodil Schou

Kredsformand Helen Sørensen

 

 

Emner

Målgruppe