Lærerne siger JA til OK 18

Afstemningen om OK 18 er slut.

Resultatet af urafstemningen om det kommunale/regionale aftaleresultat 2018 blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening er opgjort således:

I alt 41.939 medlemmer valgte at afgive stemme, svarende til 78,1 % af de stemmeberettigede medlemmer.

31.261 medlemmer stemte JA, svarende til 74,6 % af de afgivne stemmer. 

10.678 medlemmer stemte NEJ, svarende til 25,4 % af de afgivne stemmer.


I Herningegnens Lærerforening er fordelingen af Ja/Nej stemmer følgende:

74,5 % stemte JA

25,5 % stemte NEJ

 

Evt. kommentarer mv. kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Helen Sørensen

Kredsformand

Mobil 23603712