Dagpenge i sommerferien

Til lærere og børnehaveklasseledere, som ikke har optjent ferie med løn til hele sommerferien.

Hvis du ikke har været i arbejde i hele kalenderåret 2018, har du ikke optjent feriepenge til hele ferieåret (maj 2019 til april 2020). I dette tilfælde kan du være berettiget til dagpenge.

Du skal først bruge den ferie med løn, som du har optjent i din nuværende stilling.

Derefter skal du bruge ferie optjent i tidligere ansættelse – disse feriepenge kan du hæve på borger.dk

Hvis du skal holde mere kollektiv ferie, som du ikke har feriepenge til, kan du være berettiget til dagpenge. Du skal kontakte Lærernes A-kasse og melde dig ledig på JobCenteret senest på første ledighedsdag.

Læs mere om ”Dagpenge ved kollektiv ferielukning” her: https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/