Skolen er et lærested

 

Helen Soerensen 2018 

 

Herning Folkeblad den 22. august 2018

Af Helen Sørensen, formand for Herningegnens Lærerforening

SKOLESTART

En masse forventningsfulde små elever kunne fra 13. august kalde sig elev i 0. klasse i skolerne på Herning/Ikast-Brande egnen. Mange af de små skolebegyndere er i omegnen af fem et halvt år. Nu klar til det lidt mere forpligtende liv i skolen, hvor man skal lære bogstaver og tal, lære at læse og lære at regne. Allerede om et år skal poderne også begynde at lære engelsk.

Jo, vi har virkelig ambitioner på vegne af de små skolebørns undervisning. Langt de fleste børn begynder i folkeskolen. Heldigvis for det. For det er nemlig her, man møder »alle mennesker«. Her kommer man til at gå i klasse med mange børn fra vidt forskellige hjem. Det er et væsentligt dannelsesaspekt i folkeskolen, at man fra barnsben udvikler forståelse, respekt og erkendelse af, at det er givtigt at lære sammen med nogen, der ikke »ligner én selv«.

Vi må i skolekredse ofte minde os selv om, at »Skolen er for livet« og »Ikke for erhvervslivet«. Det sidste kan man meget nemt få indtryk af, når man følger med i debatten, hvor forskellige interessevaretagere allerhelst vil sikre, at folkeskolens fokus skal være på, hvilken arbejdskraft man lige står og mangler.

Misforstå mig ikke - selvfølgelig er det vigtigt, at de små skolebegyndere efter folkeskolen og ungdomsuddannelsen er gearet til at uddanne sig til et arbejde og dermed udfylde deres plads i »samfundets maskinrum«.

Det skal skolen nok levere, især hvis dens mennesker får arbejdsro og tillid til at »varen« bliver leveret. For det skal ikke kun handle om, at erhvervslivet skal have sin dagsorden ført ud i livet. Der er mere på spil i skolen. Her skal arbejdes med fagene tilpasset alderstrin, hvor der skal uddannes og dannes. Venskaber på kryds og tværs dannes afhængigt af alder og interesser. I skolen står man tit på tæer. Eleven prøver, hvordan det er at blive udfordret og hvordan det er at lykkes.

Alle er enige om, at læreren er dén enkeltstående faktor, som er afgørende for, at eleverne får det bedst mulige udbytte af skolegangen. Politikerne på Christiansborg, KL og i byrådene må sørge for, at udviklingen med færre og færre lærere i skolen vendes. Der skal med den nugældende lov undervises i langt flere timer i skolen.

Derfor forekommer det molboagtigt, at der år efter år bliver færre lærere ansat i folkeskolerne. På trods af dette leverer lærerne hver dag en kanonindsats. Lærergerningen er nemlig valgt, fordi lysten til at undervise og skabe læring for børnene er en pædagogisk drivkraft, som sikrer, at børnene lærer det, de skal. Folkeskolen er nemlig først og fremmest et lærested.