Pensionistforeningen

Herningegnens Lærerforening har en særdeles velfungerende pensionist fraktion. Der er en selvstændig bestyrelse for fraktionen, som vælges på generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes hvert år i november. Der afholdes møder månedligt for fraktionens medlemmer. Derudover arrangeres udflugter og rejser.