Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling: fredag den 15. marts 2019, kl. 17.00 i MCH Herning Kongrescenter, Østergade i Herning.

Klik her for at se mundtlig beretning

Klik her for at se skriftlig beretning

Klik her for at se Endelig Dagsorden

Klik her for at se invitation til generalforsamling

 

Foreløbig dagsorden: 

  1. Valg af dirigent 
  2. Kredsstyrelsens beretning 
  3. Regnskab 
  4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. 
  5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl. 
  6. Evt. 

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen er der traditionen tro socialt samvær med middag. Bindende tilmelding og symbolsk betaling for middag til din TR senest 6. marts. Medlemmer uden TR kan tilmelde sig på 121@dlf.org eller tlf. 97 12 31 33.

Vel mødt.

 

Forside Skriftlig Beretning