Appel fra lærerforening til Herning Byråd

Helen 2015
 

Budget Appel fra Herningegnens Lærerforening (HLF) til Herning Byråd: 

Byrådet lavede et forlig umiddelbart efter førstebehandlingen af budgetforslaget. Det virker, som om det gik hurtigt. Efterfølgende har I læst skolebestyrelsernes udtalelser, der fortæller jer, at skolerne allerede »bløder«, fordi det er tydeligt, at kvalitet i undervisningsmiljø og arbejdsmiljø lider under, at Herning er en af de kommuner i landet, der bruger færrest kroner per elev til undervisningen.

Når resultaterne ved eksamen ligger pænt, skyldes det jeres dygtige lærerstab med flere og så det faktum, at målingerne af »løfteevne« ved afgangsprøven i 9. klasse er målt på elever, der fik en solid grund lagt, inden nye reformer skar ned på alt siden 2014. Problemet er, at det ikke var nok for jer, at lærerne skulle undervise mere. Byrådet har siden beskåret folkeskolernes drift stort set hvert år. Oven i de vedtagne budgetbesparelser i 2014, 2015 og 2016 kom også »Mulighedskataloget«, som ramte skolerne særdeles hårdt.

Hvis I vedtager MEP og også tager 0,3 procents-besparelsen, som frem til 2021 bliver til 0,9 procent, må skolerne sige farvel til yderligere 75-80 lærere, frygter jeg.

Byrådet er blevet opmærksom på, at der hvert år sker en stigning af tilgangen af Herning-børn til de mange friskoler, der ligger ganske tæt i Herning by. Om dette alene skyldes for mange tosprogede elever, som begrundelsen lyder for delingen af Herningsholmskolen, stiller jeg mig tvivlende over for. Vi har i mange år vidst, at når børn med anden etnisk baggrund kommer over 30 procent på en folkeskole, ses en tendens til, at forældre vælger andre skoler. Med den viden kunne man have været på forkant og forebygget i stedet for at foretage en så drastisk handling, som en etablering af bydelsskole på Holtbjerg er. Måske ender det med at betyde flere elever til friskolerne.

I HLF ser vi antallet af tosprogede som en del af den totalsituation, der er i midtbyen. Her kan være klassekvotienter i indskoling på 25 og derover, et inklusionskrav, der med mulighedskataloget blev endnu større, ringe mulighed for to-lærerordninger samt flere og flere uuddannede lærere i vikarstillinger. Byrådet bør overveje, om det i virkeligheden er det totale billede, der er baggrund for fravalg af folkeskolerne?

Jeg kvitterer for den økonomi, som følger med beslutningen om at etablere en bydelsskole. Jeg ville dog foretrække, at pengene blev anvendt til at give det nuværende Herningsholm et boost.

Beslutningen om at flytte autisterne fra centret på Sønderager til specialskolen Åmoseskolen er ikke heldig. Disse elever vil med beslutningen blive afskåret fra at spejle sig i almenskolens mangfoldighed af elever. I kunne vælge at lytte til de bekymringer, forældre og personale fremfører, samt lytte til deres ønsker om, at eleverne placeres på en almen folkeskole.

Slaget om 10. klasse har HLF øjensynligt tabt, idet byrådet har besluttet at overlade det ledelsesmæssige ansvar for undervisningen i 10. klasse til erhvervsskolen. I HLF skiller vi tingene ad. I skal derfor vide, at den politiske uenighed, vi har med jer, ikke betyder, at vi sætter os og skumler. HLF går aktivt ind og søger at få lavet overgangsaftaler for de lærere, som flytter med fra folkeskolen til erhvervsskolen. For de unges skyld vil det være vigtigt, at lærerekspertisen i forhold til undervisning i 10. klasse kommer med.

I ønsker at bygge nye skoler - HLF kunne godt have ønsket en bredere debat om en talentskole. Er det en god idé alene at bygge en skole med det sigte?

Jeg vil gerne tale til »kongen i mennesket«. Derfor, kære byråd: Inden I slår søm i, opfordrer jeg jer herunder indtrængende til at ændre budgetforliget til det bedre:

- Jeg håber, I vil rekapitulere og tage grønthøsterbesparelserne helt eller delvist af bordet.

- Jeg håber, I vil ændre beslutningen om bydelsskolen og i stedet anvende de afsatte midler til boost af nuværende Herningsholmskole.

- Jeg håber, I vil flytte børnene med diagnoser inden for autismespektret til en almen folkeskole.