Medlemsundersøgelse november 2015

Herningegnens Lærerforening har efteråret 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle lærere og børnehaveklasseledere ansat på folkeskoler i kredsen. Undersøgelsen er foretaget med det formål at tilvejebringe mere viden om medlemmernes oplevelser af forskellige aspekter af deres dagligdag; særligt relateret til lov 409 og bilag 4 om arbejdstid som er en del af OK-15 aftalen. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Kommunikation og Analyse i Danmarks Lærerforening